Mar 13, 2010

քաշի քաշենք


Օհօօ.... նման բան տեսել էիք?

Ես առհասարակ շատ ներբեռնելու գործ չեմ ունենում. բայց պարզվում է, որ իմ նմանները քիչ են Հայ իրականության մեջ...  
մեր ազգաբնակչությունը էն ինտենսիվությամբ ա քաշում ինտերներնետից որ նույնսիկ DepositFiles-ի մեր պետության համար նախատեսված բոլոր սլոտները (սերվերները, պոռտերը, կանալները...) զբաաղված են...

էդ ինչ էք քաշում էդքան այ ժողովուրդ? մի քիչ տեղ տվեք մենք էլ քաշենք էլի :))))))) 

No comments:

Post a Comment

 
Սպորտային նորություններ