Jan 15, 2010

Անեկդոտ: Սեռի մասին

սենց մի հատ արևմտա-եվրոպական անեկդոտ կա.
- երեխեն ծնվեց?
- հա
- տղայա թե աղջիկ?
- դե կմեծանա ինքը կորոշի:

էս ֆոնի վրա մի միտք էլ իմ մոտ ծագեց` Սերըս գաղնիք թող մնա երգի արևմտա-եվրոպական վարիացիա:

- սեռըս գաղտնիք թող մնա, սեռըս յարիս պես:

No comments:

Post a Comment

 
Սպորտային նորություններ